dobrodosli na nasu prezentaciju

Pedijatrijska ordinacija Nikolić je renomirana pedijatriska ordinacija zasnovana na dugogodišnjem poverenju dobijenom od strane roditelja ,koja ima tendenciju prerastanja u polikliniku ,kako bi što kvalitetnije izašla u susret dragim roditeljima svojim mnogobrojnim uslugama.

Pedijatrija :

Pedijatrija je grana medicine koja se bavi proučavanjem sledećih oboljenja kod dece :

• srca

• pluća

• endrokrina

• gastro intestinalna

• hematološka

• reumatološka

• bubrežna oboljenja

Pedijatrija je grana medicine koja je definirana objektom svog interesa - detetom, od rođenja do kraja adolescencije. To je, prema tome, medicina razvojnog doba. U vezi s granicama pedijatrije posljednjih se godina vremenski raspon ljudskog života u kojem deluje pedijatrija proširio, unazad od samog začeća i unapred do vremena posle dostizanja zrelosti.