• LISTA SVIH ORDINACIJA NA JEDNOM MESTU!
  • KORAK ISPRED SVIH
  • : : : :::FREEDEX::: : : :
Štampa

Klinička biohemija

Klinička biohemija je grana medicine koja se bavi labaratorijskom kliničkom dijagnostikom (analiza krvi,mokraće i sl.)

Klinička biohemija je naučna disciplina koja spaja znanja medicinskih nauka: anatomije, fiziologije, patofiziologije, hemije i biohemije, odnosno koja se razvila neposredno iz medicinskih i prirodnih nauka. Klinicka biohemijase bavi otkrivanjem i praćenjem patoloških promjena i poremećaja u metaboličkim procesima čoveka, izučava normalni i patološki metabolizam biomolekula, kao i metode i klinički značaj određivanja različitih sastojaka biološkog materijala.

Pored ovog naziva, takođe se još zove i: klinička hemija i klinička biohemija. Naziv klinička hemija po prvi put je upotrebio Johan Scherer koji je svoju laboratoriju označio kao Kliničko-hemijsku laboratoriju 1912 godine (Klinisch Chemische Laboratorium) u bolnici Julius u Wurzburg-u, Nemačka.

Powered by: : : : ::: Freedex ::: : : :