• LISTA SVIH ORDINACIJA NA JEDNOM MESTU!
  • KORAK ISPRED SVIH
  • : : : :::FREEDEX::: : : :
Štampa

Pedijatrija

Pedijatrija je grana medicine koja se bavi proučavanjem sledećih oboljenja kod dece :

  • srca
  • pluća
  • endrokrina
  • gastro intestinalna
  • hematološka
  • reumatološka
  • bubrežna oboljenja 
Pedijatrija je grana medicine koja je definirana objektom svog interesa - detetom, od rođenja do kraja adolescencije. To je, prema tome, medicina razvojnog doba. U vezi s granicama pedijatrije posljednjih se godina vremenski raspon ljudskog života u kojem deluje pedijatrija proširio, unazad od samog začeća i unapred do vremena posle dostizanja zrelosti.
 
Uže specijalizacije vazane za ovu oblast tj. kategoriju su :

 

Medicinske ordinacije čija su delatnosti u okviru ove oblasti su :

 

Powered by: : : : ::: Freedex ::: : : :