• LISTA SVIH ORDINACIJA NA JEDNOM MESTU!
  • KORAK ISPRED SVIH
  • : : : :::FREEDEX::: : : :
Štampa

Neurologija

Neurologija je grana medicine koja se bavi proucavanjem centralnog i perifernog nervnog sistema kod odraslih .

Neurologija je medicinska disciplina koja istražuje strukturu, funkcije i bolesti nervnog sistema. 

Posebno se bavi opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju.

Neurologija i psihijatrija se delom prepliću. Predmet interesovanja neurologa su centralni nervni sistem (mozak i kičmena moždina), kao i njima bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.
 
Uže specijalizacije vazane za ovu oblast tj. kategoriju su :

Ordinacije vezane za ovu oblast :

Specijalistička ordinacija VAŠA KUĆA ZDRAVLJA    Beograd

Ordinacija BEOZDRAVLJE    Beograd

Poliklinika INTERTIM                     Beograd

Poliklinika AS MEDICUS                     Beograd

Poliklinika PANACEA                     Beograd

Poliklinika ARS MEDICA                     Beograd

Ordinacija za ultrazvučnu dijagnostiku HRAST-DR POPOVIĆ   Beograd

Poliklinika EUROMEDIK                     Beograd

 

Powered by: : : : ::: Freedex ::: : : :