• LISTA SVIH ORDINACIJA NA JEDNOM MESTU!
  • KORAK ISPRED SVIH
  • : : : :::FREEDEX::: : : :
Štampa

Psihijatrija

Psihijatrija je grana medicine koja se bavi proučavanjem bolesti mentalnih oboljenja (psihe) kod odraslih .

Psihijatrija (grčki psyche - duša, i atrea - lečenje) klasično je određena kao medicinska struka koja se bavi nastankom, razvojem, manifestacijama bolesti čovekove ličnosti koji proizlaze iz subjektivnoga individualnog života ili njegovog odnosa s okolinom.

Osnovna su dva područja u medicinskoj struci psihijatrija: mentalni poremećaji i individualno ponašanje u zdravlju i bolesti.

Oba su područja su okarakterisana naučnom nesigurnošću.

Psihijatrija upotrebljava modele ponašanja i mentalne aktivnosti da bi umanjila nesigurnost organizirajući poznato u konceptualni okvir.

Konceptualni modeli psihijatrije:
  • Biologijska psihijatrija
  • Psihodinamska psihijatrija
  • Socijalna psihijatrija

Moderan pokušaj objedinjenja teoretskih modela je Biopsihosocijalni model.

Uže specijalizacije vazane za ovu oblast tj. kategoriju su :

Ordinacije vezane za ovu oblast :

Specijalistička ordinacija DR SELAKOVIĆ (Rad sa decom sa smetnjama u razvoju, kao sa odraslima sa psihičkim teškoćama)                     Beograd

Psihološko savetovalište NAUTILUS          Beograd

Poliklinika INTERTIM                     Beograd

Poliklinika AS MEDICUS                     Beograd

Poliklinika EUROMEDIK                     Beograd

Psihijatrijska ordinacija BARAČKOV            Novi Sad

 

Powered by: : : : ::: Freedex ::: : : :