• LISTA SVIH ORDINACIJA NA JEDNOM MESTU!
  • KORAK ISPRED SVIH
  • : : : :::FREEDEX::: : : :
Štampa

Dečja neurologija

Dečja neurologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem oboljenjima centralnog i perifernog nervnog sistema kod dece. 

Oštećenje nervnog sistema deteta može da izazove zastoje u normalnom razvoju, te rana identifikacija neurološkog problema pomaže pri otkrivanju uzroka i smanjenju dugoročnih posledica.

Neurološki pregled je prijatan, i sa manjom decom se izvodi u vidu igre. Obavlja se uz pomoć instrumenata kao što su svetlosna lampica, čekić za izazivanje mišićnih refleksa, vibraciona viljuška. Pregled je usmeren na ispitivanje funkcije mozga, kičmene moždine i perifernih nerava. Lekar posebnu pažnju poklanja ponašanju deteta, njegovoj interakciji sa okolinom, kao i intelektualnom ponašanju.
Powered by: : : : ::: Freedex ::: : : :