• LISTA SVIH ORDINACIJA NA JEDNOM MESTU!
  • KORAK ISPRED SVIH
  • : : : :::FREEDEX::: : : :
Štampa

Opšta hirurgija

Opšta hirurgija je grana medicine koja se bavi proučavanjem oboljenja trbušne duplje koja se leče hiruškim putem kod odraslih.

Hirurgija (cheirourgia /gr./- ruka i rad) je grana kliničke medicine koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti koje se moraju lečiti radom ruku hirurga i primenom mehaničkih sredstava (instrumenata). Operativna hirurgija se može podeliti prema pristupu lečenja u četiri grupe:

  • reparacija rana,
  • ekstirpacija obolelih delova ili celih tkiva i organa,
  • rekonstruktivna hirurgija i
  • fiziološka hirurgija.
Da bi mogao ostvariti uspešan rad, pored manuelne spretnosti za hirurga je neophodno da ima široko medicinsko obrazovanje, kao i poznavanje tehnike i tehnologije. Zbog napredka hirurgije i sve većeg obima znanja i razvoja brojnih operativnih tehnika, a u cilju pružanja bolje medicinske usluge pacijentima, hirurzi se sve više specijalizuju, tako da dolazi do razvoja novih hirurških disciplina ili njihovih poddisciplina.
 
Osnovni zadatak hirurgije u bilo kojim uslovima je da se pomogne obolelom ili povređenom. U zavisnosti od uslova okruženja, na medicinskim radnicima je da se pacijentu pruži adekvatna pomoć bez obzira na uslove koji su u okruženju.

Osnovni princip pružanja medicinske pomoći je nikada ne nauditi pacijentu. Pomoć ukazuje kvalifikovano lice za obim pomoći koji pruža (u okviru prve pomoci to može biti i obuceni laik).

Dijagnostika i lečenje se izvode u okruženju koje omogućava njihovo kvalitetno izvođenje. To znači da u mirnodopskim uslovima, prvu pomoć, dijagnostiku, lečenje i oporavak sprovode za to kvalifikovani medicinski radnici u okvirima svojih nadležnosti u ustanovama koje su za pružanje medicinskih usluga opremljene. U vanrednim uslovima (elementarne nepogode i rat), na svim medicinskim radnicima je da se prilagode uslovima okruženja i uz požrtvovan rad ostvare isti ili sličan stepen zdravstvene zaštite. Za takve uslove svaka zdravstvena ustanova ima pripremljene okvirne planove.

Ukoliko medicinsko osoblje nije u mogućnosti da na datom mestu i vremenu pruži najbolje moguće lečenje pacijentu, dužno je sprovesti neophodne medicinske mere da osposobi pacijenta za transport do najbliže adekvatne ustanove, gde će se lečenje završiti.

Iz hirurgije su se danas izdvojile brojne grane, od kojih izdvajamo sledeće uže specijalizacije:

Ordinacije vezane za ovu kategoriju :

Powered by: : : : ::: Freedex ::: : : :