• LISTA SVIH ORDINACIJA NA JEDNOM MESTU!
  • KORAK ISPRED SVIH
  • : : : :::FREEDEX::: : : :
Štampa

Anesteziologija sa reanimatologijom

Anesteziologija sa reanimatologijom je grana hirurgije koja se bavi intezivnim lecenjem hiruških bolesnika. Pojam potiče od grčke reči an estos - bez osećaja.  

Anesteziologija je jedna od najmlađih medicinskih grana, specijalnost kliničke medicine koja ima interdiciplinarni pristup zdrastvenom problemu pacijenta. Ona u sebi spaja različita znanja iz mnogih oblasti kao što su : fiziologija, patofiziologija, biohemija, farmakologija, transfuziologija i sl.

Powered by: : : : ::: Freedex ::: : : :