• LISTA SVIH ORDINACIJA NA JEDNOM MESTU!
  • KORAK ISPRED SVIH
  • : : : :::FREEDEX::: : : :
Štampa

Otorinolaringologija

Otorinolaringologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem oboljenja slušnog aparata.

Otorinolaringologija (oto- + rino- + laringo- + -logija) je medicinska nauka koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti uha, nosa i grla. Po metodama lečenja otorinolaringologija je pretežno hirurška struka. U početku su se otologija (zajedno s rinologijom) i laringologija razvijale potpuno odvojeno i tek potkraj prvog svetskog rata stvorena je jedinstvena struka.

Moderna otorinolaringologija proširila se na lečenje susednih organa: paranazalnih sinusa, jednjaka, traheje i bronhija. U njenim okvirima razvile su se nove specijalizovane struke: fonijatrija, audiologija i dr.

Otorinolaringologija ima veliko socijalno značenje: u zaštiti disajnih organa od prašine u industriji i rudarstvu, u zaštiti uha od buke, u brizi za gluve i nagluve, u njihovoj rehabilitaciji.

Uže specijalizacije vazane za ovu oblast tj. kategoriju su :

Ordinacije vezane za ovu oblast :

DR ŽUTIĆ- SPECIJALNA BOLNICA ZA UHO, GRLO I NOS                     Novi Beograd

EUROSLEEP- Specijalistička ordinacija UHO, GRLO, NOS                     Beograd

OTOMEDICA- ORL ordinacija UHO, GRLO, NOS                     Beograd

CENTAR ZA SLUH I GOVOR-Specijalistička ORL ordinacija                     Beograd

Poliklinika AS MEDICUS                     Beograd

Ordinacija za ultrazvučnu dijagnostiku HRAST-DR POPOVIĆ   Beograd

Poliklinika EUROMEDIK                     Beograd

Powered by: : : : ::: Freedex ::: : : :